Gjennomgang av aksjemarkedet

For å kunne handle indekser, råvarer og aksjer på en vellykket måte, er det viktig å holde seg oppdatert og forstå de volatile markedene. Utforsk denne delen for å få full dekning og analyse.

Dividend notifications
Wednesday, August 17, 2016
Share CFD Dividends
Les mer
Dividend notifications
Tuesday, August 16, 2016
Share CFD Dividends
Les mer
Dividend notification
Monday, August 15, 2016
Share CFD Dividend
Les mer
Dividend notification
Thursday, August 11, 2016
Share CFD Dividend
Les mer
Dividend notifications
Wednesday, August 10, 2016
Share CFD Dividends
Les mer
Dividend notifications
Tuesday, August 9, 2016
Share CFD Dividends
Les mer
Dividend notifications
Friday, August 5, 2016
Share CFD Dividends
Les mer
Dividend notifications
Wednesday, August 3, 2016
Share CFD Dividends
Les mer
Dividend notifications
Tuesday, August 2, 2016
Share CFD Dividend
Les mer
Increased Margin on Noble, Fitbit & Shopify
Monday, August 1, 2016
Leverage change notification
Les mer

ADVARSEL OM INVESTERING MED HØY RISIKO: Å trade utenlandsk valuta (forex) og differansekontrakter (CFD-er) er svært spekulativt, innebærer en høy grad av risiko og passer ikke for alle investorer. Du kan tape deler av eller hele din investerte kapital, derfor bør du ikke spekulere med kapital som du ikke har råd til å tape. Du bør være klar over alle risikofaktorene som er forbundet med marginhandel. Klikk her for å lese den fullstendige risikoadvarselen.
Safecap Investments Ltd («Safecap») er et regulert investeringstjenestefirma som innehar godkjenning til å utøve virksomhet fra Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under lisensnr. 092/08 og er også autorisert av Financial Services Board (FSB) i Sør-Afrika som en autorisert leverandør av finanstjenester under lisensnr. 43906. Safecap har kontor på 148 Strovolos Avenue, 2048 Strovolos, Postboks 28132, Nicosia, Kypros.
MARKETS.COM er en global merkevare og et varemerke som brukes av Safecap og eies av Markets Limited («Markets»). Safecap og Markets er datterselskaper av Playtech PLC, et selskap som er notert på hovedlisten til London Stock Exchange og som også er en del av FTSE 250-indeksen. Safecap innehar den eksklusive bruksretten til domenet www.markets.com' over hele verden.

Jurisdiksjoner med restriksjoner: Vi oppretter ikke konti for innbyggere i enkelte jurisdiksjoner, bl.a. Japan, Belgia, Canada og USA. For å lese mer informasjon se Vilkår og betingelser.